Οι Πιστοποίησεις Μας

Η Barista Pro είναι μια μονάδα παραγωγής ……….. Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό Scheda Texnica Prodotto Finito, και έχουν την άδεια να φέρουν το ειδικό διεθνές σύμβολο αναγνώρισης του. Η εταιρία εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Association of European Coeliac Societies (AOECS) εφαρμόζοντας αυστηρούς ελέγχους στην διαχείριση των πρώτων υλών και την εξασφάλιση πολλαπλής πρόληψης επιμόλυνσης σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής-διανομής.

Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, αποτελεί κυρίαρχο ρόλο για την Barista Pro. Ποιότητα, σημαίνει για την Barista Pro φιλοσοφία. Μία φιλοσοφία, κατά την οποία σεβόμαστε τα προϊόντα καθώς και την δημόσια υγεία. Η Barista Pro, προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη και η προτίμηση των καταναλωτών, αποφάσισε η πιστοποίηση των προϊόντων της, να πραγματοποιηθεί από τον διεθνής αναγνωρισμένο οργανισμό Scheda Texnica Prodotto Finito.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BE114 CIOCCOLATA BIANCA

https://baristapro.com.gr/wp-content/uploads/2018/03/BE114-1.jpg

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BE504 BARBAROSSA

https://baristapro.com.gr/wp-content/uploads/2018/03/BE504.jpg

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BE502 BUENO CUP STORIES

https://baristapro.com.gr/wp-content/uploads/2018/03/BE502.jpg

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ RED VELVET

https://baristapro.com.gr/wp-content/uploads/2018/03/pis.jpg

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BE507 SNIKERATO

https://baristapro.com.gr/wp-content/uploads/2018/03/BE507.jpg