Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

 

Συμμετοχή: Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλους τους νόμιμους ενήλικες οι οποίοι σχετίζονται με τον κλάδο του Bar ή είναι ιδιοκτήτες καταστήματος Bar.

Για να λάβετε μέρος στη συμμετοχή και να είναι έγκυρη πρέπει να συμπληρωθούν σωστά όλα τα στοιχεία στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που συνοδεύει τον παρόν διαγωνισμό.

Διάρκεια: Η περίοδος υποβολής συμμετοχών θα ξεκινήσει στην ημερομηνία [Αρχική Ημερομηνία] και θα λήξει στην ημερομηνία [Τελική Ημερομηνία]. Οι συμμετοχές που υποβάλλονται μετά τη λήξη της περιόδου δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τρόπος Συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που δημοσιεύονται στη σελίδα/πλατφόρμα όπου διαφημίζεται ο διαγωνισμός. Δηλαδή να μεταβούν στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να προβούν στη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων.

Δώρα διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού στο σύνολο τους θα είναι πενήντα (50) και αποτελούνται από 30 set εργαλείων cocktail plus όπου μέσα σε αυτά περιέχονται: Shaker, τσιμπίδα, δοσομετρητής, αναδευτήρας καθώς και 20 set γεύσεων cocktail plus premium quality coulis puree. Το κάθε set γεύσεων αποτελείται από 6 τεμάχια, 6 διαφορετικών γεύσεων, το κάθε τεμάχιο είναι 250ml. Οι γεύσεις των τεμαχίων είναι: Καρύδα, Passion fruit, dragon fruit, φράουλα, ανανάς και mango.

Δώρο 250ml coulis για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό: Κάθε ενδιαφερόμενος που θα προσθέσει τα στοιχεία του σωστά στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα λάβει εντός μιας εβδομάδας, στη διεύθυνση που δήλωσε, μια γεύση που αυτός επέλεξε, cocktail plus premium quality coulis puree. Οι διαθέσιμες γεύσεις είναι: Καρύδα, Passion fruit, dragon fruit, φράουλα, ανανάς και mango.

Διαδικασία συμμετοχής: Όταν ο ενδιαφερόμενος λάβει το «Δώρο 250ml coulis για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό» που αναφέρεται παραπάνω, πρέπει χρησιμοποιήσει το προϊόν για να φτιάξει το αγαπημένο του cocktail, Π.χ “Mojito” και έπειτα να το αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης όπου θα απεικονίζει το cocktail που δημιούργησε μαζί με τη συσκευασία. Κατά την ανάρτηση θα πρέπει να κάνει mention (αναφορά) τις σελίδες cocktail plus των συνδέσμων: https://www.facebook.com/CocktailPlus.PremiumQuality/ και https://www.instagram.com/cocktailplus_premium_quality/. Τέλος, κατά την ανάρτηση θα πρέπει να κάνει #hashtag το όνομα της σελίδας μαζί με το cocktail που δημιούργησε για την φωτογραφία. Με το παράδειγμα του Mojito, το hashtag θα ήταν αυτό: #cocktail_plus_mojito.

 

 

Επιλογή Νικητή: Ο νικητής θα επιλεγεί τυχαία μεταξύ των συμμετεχόντων που έχουν συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ο τρόπος επιλογής θα γίνει με πρόγραμμα (software) τυχαίας επιλογής. Οι νικητές θα είναι στο σύνολο τους πενήντα (50). Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές, δεν έχει προβεί σωστά στην συμπλήρωση των στοιχείων του ή στις απαιτήσεις του διαγωνισμού, αυτόματα αποκλείεται από την θέση του νικητή και στην θέση του μπαίνει ο αμέσως επόμενος σε προτεραιότητα που έδωσε το πρόγραμμα τυχαίας επιλογής.

Περιορισμοί: Οι υποβληθείσες συμμετοχές πρέπει να συμμορφώνονται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν ή να απορρίψουν οποιαδήποτε συμμετοχή που δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους.

 

Αλλαγές: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να ακυρώσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Δικαίωμα Πληροφορίες: Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από τους διοργανωτές για σκοπούς που σχετίζονται με τον διαγωνισμό ή διαφημιστικού υλικού.

 

Απαλλαγή Ευθύνης: Οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή τραυματισμό που προκύπτει από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ή από τη χρήση του βραβείου.

 

Ισχύς των Όρων: Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν ισχύ για όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

ΜΕΤΑ: Η εταιρεία meta καθώς και οι πλατφόρμες της (Instagram & Facebook) δεν συσχετίζονται με κανέναν τρόπο, ούτε συμμετέχουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, καθώς και δεν φέρνουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε αφορά αυτόν τον διαγωνισμό.

 

Συμμετέχοντας στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συμφωνούν με όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο