Στοιχεία Οδηγού

Στοιχεία Οχήματος

DD slash MM slash YYYY
Στάθμη λαδιών κινητήρα(Required)
Στάθμη υγρών φρένων(Required)
Κατάσταση & πίεση ελαστικών(Required)
Καλή λειτουργία φώτων(Required)
Εξωτερικό πλύσιμο(Required)
Logo Barista WHT on TRS