Μarketing Manager

Τηλέφωνο: +30 22410 03732
Email: t.panagiotopoulou@baristapro.com.gr

Τίνα Παναγιωτοπούλου